Dossier Wiv 2017

Electrospaces .net
5 min readJun 30, 2020

Een overzicht van kamerstukken, toezichtsrapporten, verslagen en andere documenten met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het overzicht fungeert tevens als een tijdlijn van hoe deze wet en de interpretatie en de uitwerking ervan evolueren.

2023

Eerste Kamer, oktober 2023 — maart 2024: Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

Kabinet, 1 september 2023: Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017

TIB, 24 maart 2023: Jaarverslag 2022

2022

Kabinet, 23 december 2022: Nota van wijziging Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Tweede Kamer, december 2022 — oktober 2023: Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Kabinet, 2 december 2022: Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Wob-verzoek, 29 augustus 2022: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (1)

Raad van State, 27 juni 2022: Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma

CTIVD, 15 juni 2022: Klachtbeslissing vernietiging bulkdatasets

MinDef/MinBZK, 9 juni 2022: Antwoord op vragen van het lid Arib over grootschalige kabelinterceptie door AIVD/MIVD

CTIVD, 9 juni 2022: Kamerbrief over Kamervragen en brief CTIVD over verscherpt toezicht inzake kabelinterceptie

TIB, 22 april 2022: Jaarverslag 2021

CTIVD, 14 april 2022: Brief CTIVD Tijdelijke wet onderzoeken offensief cyberprogramma

TIB, 14 april 2022: Reactie TIB op concept wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken offensief cyberprogramma

Kabinet, 1 april 2022: Internetconsultatie voor de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

CTIVD, 15 maart 2022: Rapport 75 over de inzet van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 8 februari 2022: Rapport 74 over automated OSINT door de AIVD en de MIVD

Wetenschappelijk advies, 21 januari 2022: Naar een duurzaam en effectief stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

2021

CTIVD, 12 oktober 2021: Rapport 73 over het verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel

TIB, 30 april 2021: Jaarverslag 2020

Rekenkamer, 22 april 2021: Doelmatigheidsonderzoek naar de Slagkracht AIVD en MIVD

CTIVD, 20 april 2021: Jaarverslag CTIVD 2020

CTIVD, 15 april 2021: Rapport 72 over ondersteuning taakuitvoering via de inzet van bijzondere bevoegdheden

Kabinet, 2 april 2021: Nadere memorie van antwoord inzake voorstel Wet tot wijziging van de Wiv 2017 (Eerste Kamer)

Kabinet, 5 maart 2021: Kabinetsreactie over het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017

Kabinet, 4 maart 2021: Regeling bulkdatasets

Evaluatiecommissie, 20 jan. 2021: Rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

2020

Kabinet, 10 nov. 2020: Memorie van antwoord inzake Wet tot wijziging van de Wiv 2017(Eerste Kamer)

Kabinet, 5 nov. 2020: Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport 71 over het verzamelen van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door AIVD en MIVD

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport 70 over het verzamelen van bulkdatasets met de hackbevoegdheid door AIVD en MIVD

CTIVD, 8 sept. 2020: Rapport 69, vierde en afsluitende voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 30 juni 2020: Jaarverslag 2019–2020

Tweede Kamer, 9 juni 2020: Wet tot wijziging van de Wiv 2017 aangenomen

CTIVD, 30 april 2020: Jaarverslag 2019

Kabinet, 17 april 2020: Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2017

TIB, 16 april 2020: Verkort Jaarverslag 2019–2020

2019

CTIVD, 3 december 2019: Rapport 66, Voortgangsrapportage III over de invoering van de Wiv 2017

Kabinet, 12 november 2019: Kamerbrief evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

CTIVD, 15 oktober 2019: Rapport 65 over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 15 oktober 2019: Rapport 64 over de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot selectie door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 3 september 2019: Rapport 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

Kabinet: 2 juli 2019: Voorstel Wijziging Wiv 2017 + Memorie van Toelichting + Advies Raad van State

CTIVD, 11 juni 2019: Rapport 62, Voortgangsrapportage II over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 25 april 2019: Jaarverslag 2018–2019

CTIVD, 9 april 2019: Jaarverslag 2018

TIB, 20 maart 2019: Reactie TIB op kamerbrief ministers reikwijdte rechtmatigheidstoets

Kabinet, 19 maart 2019: Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid

CTIVD, 6 februari 2019: Rapport 60 over de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group- en sigint-partners

2018

CTIVD, 4 december 2018: Rapport 59, Voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 23 november 2018: Reikwijdte rechtmatigheidstoetsing TIB

TIB, 23 november 2018: Geautomatiseerde data-analyse ex. art. 50 Wiv 2017

TIB, 1 november 2018: Voortgangsbrief TIB oktober 2018

TIB, 23 augustus 2018: Reactie wijzigingsvoorstel Wiv 2017

Kabinet, 19 juli 2018: Conceptvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017

TIB, 31 mei 2018: Rechtsbescherming advocaten en journalisten in het buitenland

1 mei 2018: Wiv 2017 volledig in werking getreden

CTIVD, 30 april 2018: Brief aan de Tweede Kamer over toezichtsactiviteiten CTIVD naar de werking van de Wiv 2017

Kabinet, 25 april 2018: Beleidsregels Wiv 2017

Tweede Kamer, 10 april 2018: Plenair debat n.a.v. reactie op het referendum

Kabinet, 6 april 2018: Kamerbrief met reactie op raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

21 maart 2018: Raadgevend referendum over de Wiv 2017 (zie ook: Informatie over de nieuwe Wiv)

CTIVD, 27 februari 2018: Eindbalans Wiv 2017: een werkbare wet

2017

Kabinet, 15 december 2017: Kamerbrief over Wiv 2017 en het regeerakkoord

Eerste Kamer, 11 juli 2017: Wetsvoorstel Wiv 2017 aangenomen

Tweede Kamer, 14 februari 2017: Wetsvoorstel Wiv 2017 aangenomen

Tweede kamer, 8 februari 2017: Plenair debat over de Wiv 2017 (lijst van ingediende amendementen)

2016

Kabinet, 28 oktober 2016: Opnieuw aangepast wetsontwerp Wiv 20xx + Memorie van Toelichting + Advies Raad van State

Kabinet, april 2016: Aangepast wetsontwerp Wiv 20xx

2015

Kabinet, 2 juli 2015: Eerste wetsontwerp Wiv 20xx gepubliceerd en start van de internetconsultatie

2013

Commissie Dessens, 2 december 2013: Evaluatierapport Wiv 2002

2002

MIVD: Ingelicht, themanummer over de invoering van de Wiv 2002.

*

--

--

Electrospaces .net

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.