Een overzicht van kamerstukken, toezichtsrapporten, verslagen en andere documenten met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het overzicht fungeert tevens als een tijdlijn van hoe deze wet en de interpretatie en de uitwerking ervan evolueren.

2021

Rekenkamer, 22 april 2021: Doelmatigheidsonderzoek naar de Slagkracht AIVD en MIVD

CTIVD, 20 april 2021: Jaarverslag CTIVD 2020

CTIVD, 15 april 2021: Rapport 72 over ondersteuning taakuitvoering via de inzet van bijzondere bevoegdheden

Kabinet, 2 april 2021: Nadere memorie van antwoord inzake voorstel Wet tot wijziging van de Wiv 2017 (Eerste Kamer)

Kabinet, 5 maart 2021: Kabinetsreactie over het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017

Kabinet, 4 maart 2021: Regeling bulkdatasets

Evaluatiecommissie, 20 jan. 2021: Rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

2020

Kabinet, 5 nov. 2020: Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport 71 over het verzamelen van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door AIVD en MIVD

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport 70 over het verzamelen van bulkdatasets met de hackbevoegdheid door AIVD en MIVD

CTIVD, 8 sept. 2020: Rapport 69, vierde en afsluitende voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 30 juni 2020: Jaarverslag 2019–2020

Tweede Kamer, 9 juni 2020: Wet tot wijziging van de Wiv 2017 aangenomen

CTIVD, 30 april 2020: Jaarverslag 2019

Kabinet, 17 april 2020: Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2017

TIB, 16 april 2020: Verkort Jaarverslag 2019–2020

2019

Kabinet, 12 november 2019: Kamerbrief evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

CTIVD, 15 oktober 2019: Rapport 65 over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 15 oktober 2019: Rapport 64 over de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot selectie door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 3 september 2019: Rapport 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

Kabinet: 2 juli 2019: Voorstel Wijziging Wiv 2017 + Memorie van Toelichting + Advies Raad van State

CTIVD, 11 juni 2019: Rapport 62, Voortgangsrapportage II over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 25 april 2019: Jaarverslag 2018–2019

CTIVD, 9 april 2019: Jaarverslag 2018

TIB, 20 maart 2019: Reactie TIB op kamerbrief ministers reikwijdte rechtmatigheidstoets

Kabinet, 19 maart 2019: Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid

CTIVD, 6 februari 2019: Rapport 60 over de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group- en sigint-partners

2018

TIB, 23 november 2018: Reikwijdte rechtmatigheidstoetsing TIB

TIB, 23 november 2018: Geautomatiseerde data-analyse ex. art. 50 Wiv 2017

TIB, 1 november 2018: Voortgangsbrief TIB oktober 2018

TIB, 23 augustus 2018: Reactie wijzigingsvoorstel Wiv 2017

Kabinet, 19 juli 2018: Conceptvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017

TIB, 31 mei 2018: Rechtsbescherming advocaten en journalisten in het buitenland

1 mei 2018: Wiv 2017 volledig in werking getreden

CTIVD, 30 april 2018: Brief aan de Tweede Kamer over toezichtsactiviteiten CTIVD naar de werking van de Wiv 2017

Kabinet, 25 april 2018: Beleidsregels Wiv 2017

Tweede Kamer, 10 april 2018: Plenair debat n.a.v. reactie op het referendum

Kabinet, 6 april 2018: Kamerbrief met reactie op raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

21 maart 2018: Raadgevend referendum over de Wiv 2017 (zie ook: Informatie over de nieuwe Wiv)

CTIVD, 27 februari 2018: Eindbalans Wiv 2017: een werkbare wet

2017

Eerste Kamer, 11 juli 2017: Wetsvoorstel Wiv 2017 aangenomen

Tweede Kamer, 14 februari 2017: Wetsvoorstel Wiv 2017 aangenomen

Tweede kamer, 8 februari 2017: Plenair debat over de Wiv 2017 (lijst van ingediende amendementen)

2016

Kabinet, april 2016: Aangepast wetsontwerp Wiv 20xx

2015

2013

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.