Multilaterale samenwerkingsverbanden waarin de AIVD participeert

Electrospaces .net
2 min readApr 8, 2018

Tijdens de discussies in aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, alias sleepwet) bleek dat voor veel mensen het delen van ongeëvalueerde data met buitenlandse diensten een van de grootste bezwaren is.

Tegelijk bleek echter dat veel mensen nauwelijks een idee hebben van hoe de uitwisseling van data in de praktijk functioneert. Daarom hieronder een klein overzicht van de multilaterale samenwerkingsverbanden waarbinnen de AIVD gegevens uitwisselt (een overzicht voor de MIVD volgt nog).

Hoofdkantoor van de AIVD

Counter Terrorism Group (CTG, sinds 2001):
- Multilateraal delen van geëvalueerde (persoons)gegevens over (vermeende) jihadisten

Sigint samenwerking (= SSEUR: AIVD lid van SISECT sinds 2005):
- Multilateraal delen van geëvalueerde (persoons)gegevens over (vermeende) jihadisten
- Multilateraal uitwisselen van ongeëvalueerde bulk metadata van communicatie uit landen waar een jihadistische dreiging van uitgaat
- Gezamenlijk uitoefenen van bijzondere bevoegdheden

Samenwerkingsverband jihadistisch internet (sinds 2007):
- Multilaterale uitwisseling van operationele ervaringen, analyses en technologische ontwikkelingen
- Bilateraal delen van ongeëvalueerde gegevens zoals webfora

Samenwerkingen in zeer kleine groep (vanaf ca. 2009):
- Operationele samenwerking op ad-hocbasis ter bestrijding van terrorisme

(samengesteld op basis van CTIVD-toezichtsrapport nr. 56 aangevuld met informatie uit de rapporten 22a en 38)

Toelichting

De Counter Terrorism Group (CTG) is een samenwerkingsverband dat in 2001 werd opgericht en bestaat uit de veiligheidsdiensten van de 28 leden van de Europese Unie plus die van Noorwegen en Zwitserland. Sinds 2016 beschikt de CTG over een computersysteem om sneller gegevens uit te wisselen en is er ook een centrale locatie waar analisten kunnen samenwerken, beide bevinden zich bij de AIVD in Zoetermeer.

Hoewel in de CTIVD-rapporten steevast slechts van “sigint samenwerking” wordt gesproken, kan het niet anders of daarmee zijn de SIGINT Seniors Europe (SSEUR) bedoeld, sinds de Snowden-onthullingen beter bekend als de 14-Eyes. Deze groep bestaat sinds 1982 en omvat de afluisterdiensten van de 5-Eyes plus de voor SIGINT verantwoordelijke diensten van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen en Zweden. De SSEUR kent verschillende subgroepen, waaronder de SIGINT Seniors Europe Counter Terrorism (SISECT) Coalition, waar sinds 2005 ook de AIVD deel van uitmaakt.

Over de overige samenwerkingsverbanden is geen nadere informatie beschikbaar.

.

--

--

Electrospaces .net

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.